Hjärtstartare är viktig

En hjärtstartare är en maskin som ska bidra som hjälp till att få gång hjärtat igen när en person har drabbats av en händelse som fått hjärtat att stanna, det kan vara t.ex. hjärtstillestånd efter trauma och andra liknande händelser. Det finns många företag som sysslar med detta och en av dem är Akutgruppen, på deras hemsida kan man läsa mer angående dessa produkter ingående och även få hjälp med utbildning så att man kan se till att t.ex. ens arbetsplats är en hjärtsäker zon.

För mer information se http://cardius.se/vara-hjartstartare/ där finns allt man behöver veta angående kontaktuppgifter till företaget och även produkter man kan köpa om det är så att man känner att man vill ha tillgång till dessa hjärtstartare ifall det skulle uppstå några komplikationer på sin arbetsplats eller i vardagen.

Hjärtsäker zon.

För att certifiera sig som en Hjärtsäker zon så behöver man ha gått en viss utbildning som gör att man på ett säkert sätt kan framföra dessa hjälpmedel men även annan grundläggande information som är väldigt viktigt i de fall som en person råkar ut för ett hjärtstillestånd. Akutgruppen erbjuder utbildning i hjärt- och lungräddning förkortat HLR och även första hjälpen för såväl vuxna som för barn, detta är kritisk information vid olycksfall då felaktiga åtgärder kan leda till skador eller alternativt få ödesdigra konsekvenser för den som är drabbad.

Då som komplement så finns även en möjlighet till utbildning i brandskydd så att man på ett säkert sätt kan släcka en eldsvåda och vilka tekniker man skall använda i specifika olyckor, det är lätt att inte tänka sig för om man inte vet hur det fungerar och göra mer skada än nytta. Akutgruppens utbildningar och utrustning ökar medvetandet och även ger människor möjligheten att agera på bäst lämpat sätt om olyckan skulle vara framme.